Easy Germination

Easy Germination

Cannabis Propagator

Cannabis Propagator

Disclaimer

Zativo levert uitsluitend aan privé-personen, niet aan commerciële en/of grootschalige kwekers. Als we vermoeden dat onze zaden desondanks hiervoor gebruikt gaan worden houden we ons het recht voor om de bestelling te weigeren. 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees de onderstaande informatie alsjeblieft zorgvuldig. Er staat belangrijke informatie in voor jou, De Klant, met betrekking tot het gebruik van onze website en de producten die erop te koop zijn.

Het gebruik van onze website en alle aanverwante diensten zijn uitsluitend onderhevig aan jouw acceptatie van de volgende Algemene Voorwaarden. Dit heeft zonder enige beperkingen betrekking op alle gebruikers en alle inhoud/diensten/producten.

Als je de Algemene Voorwaarden van dit document niet accepteert, heb je geen toestemming om onze website en/of diensten te gebruiken.

DEFINITIES

1. Zativo is gevestigd te Amsterdam en is onderdeel van Madcom BV.

2. Website: de website in bezit en beheerd door Zativo. Dit zijn www.zativo.com en alle andere topniveaudomeinen en bijbehorende subdomeinen.

3. Literatuur; alle inhoud ontleend aan Zativo die niet op de Website getoond wordt.

4. De Klant: jij – een niet-professionele cliënt, die een overeenkomst aangaat met Zativo door de Algemene Voorwaarden te accepteren en geregistreerd staat op de website.

5. Overeenkomst: de overeenkomst, het contract en de verstandhouding tussen De Klant en Zativo. Deze Algemene Voorwaarden zijn een formeel en integraal onderdeel van deze Overeenkomst.

BEPALINGEN EN VOORWAARDEN

1. De Bepalingen en Voorwaarden van dit document hebben betrekking op alle producten, aanbiedingen en inhoud van de Website. Ze gelden ook voor elke overeenkomst gemaakt door, of in naam van Zativo, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Alle inhoud op www.Zativo.com, elke variatie op een topniveaudomein, en de bijbehorende subdomeinen, is het exclusieve eigendom van Zativo. Deze inhoud mag niet gebruikt, gereproduceerd, verspreid of gewijzigd worden zonder de nadrukkelijke toestemming van Zativo.

3. Alle cannabiszaadjes die door Zativo worden verkocht zijn voor kleinschalig, persoonlijk gebruik. Wij behouden ons het recht voor om onze diensten te weigeren wanneer wij van mening zijn dat aan deze voorwaarde niet wordt voldaan of als wij enige twijfels hebben.

4. Alle producten die op deze website verkocht worden mogen in Spanje legaal in bezit worden gehouden. De Klant is er verantwoordelijk voor dat hij de wet in zijn land kent evenals de consequenties wanneer De Klant faalt om deze wetten na te leven. Zativo doet geen uitspraken over de legaliteit van haar producten buiten Spanje.

5. Zativo behoudt zich het recht voor om aan iedereen op elke willekeurig moment haar diensten te weigeren. Als De Klant de Algemene Voorwaarden opgesteld in dit document schendt, zal de dienstverlening aan De Klant geweigerd worden.

6. Zativo moedigt het illegaal gebruik van haar producten niet aan. Iedereen die dat doet, doet dat uit eigen beweging. Zativo raadt De Klant ten zeerste aan om een advocaat te raadplegen als De Klant enige twijfels heeft.

7. Cannabiszaden mogen niet gebruikt worden als medicijn of als vervanging voor een medicijn.

8. Zativo behoudt zich het recht voor om zonder reden en zonder waarschuwing de reikwijdte van haar dienstverlening, waaronder verkopen, aan elk persoon te beperken.

PRIJZEN, INHOUD EN INFORMATIE

1. Alle prijzen op de Website en in andere Literatuur afgeleid van Zativo zijn inclusief btw en alle andere relevante belastingen.

2. Alle kosten staan duidelijk vermeld. In het onwaarschijnlijke geval van bijkomende kosten die tijdens het bestelproces zouden kunnen optreden, worden deze kosten duidelijk apart vermeld.

3. Zo nu en dan heeft Zativo speciale aanbiedingen, diensten en promoties op de Website en inhoud ontleend aan Zativo. Deze aanbiedingen, diensten en promoties kunnen van een beperkte hoeveelheid en duur zijn. Zativo behoudt zich het recht voor deze naar believen te beginnen en te staken.

4. Alle prijzen, inhoud en informatie die getoond wordt op de Website en in andere Literatuur die afgeleid is van Zativo is met de grootste mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Zativo garandeert echter niet dat deze inhoud altijd accuraat, compleet of actueel is. Alle inhoud en informatie afgeleid van Zativo is enkel voor algemene doeleinden. Er zou geen beroep op moeten worden gedaan als bron van informatie of besluitvorming. Elke beslissing die gedaan wordt op grond van de inhoud en informatie die getoond wordt op de Zativo Website en de bijbehorende Literatuur gebeurt geheel op eigen risico van De Klant.

5. Zativo behoudt zich het recht voor om alle inhoud en informatie die op de Website en in alle Literatuur getoond wordt op ieder willekeurig moment en naar believen te veranderen en aan te passen. De Klant gaat ermee akkoord veranderingen op de Website en in de Literatuur in de gaten te houden.

6. De productprijzen kunnen zonder aankondiging veranderen.

REGISTRATIE

1. Om een bestelling bij Zativo te plaatsen en de volledige functionaliteit van de Website te gebruiken kan De Klant zijn gegevens met Zativo registreren door zich met deze gegevens in te schrijven.

2. Tijdens het registratieproces wordt De Klant gevraagd om een geschikte gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen. Het komt volledig voor de verantwoordelijkheid van De Klant dat deze gegevens goed gekozen worden en vertrouwelijk blijven. Zativo is niet verantwoordelijk voor het verlies van welke inloggegevens dan ook of het misbruik van deze gegevens door andere partijen waar deze gegevens mee gedeeld worden. Zativo gaat ervan uit dat De Klant daadwerkelijk De Klant is die zich voor het account heeft ingeschreven.

3. Als De Klant vermoedt dat zijn inloggegevens misbruikt zijn, is het zijn verantwoordelijkheid om het wachtwoord zo snel mogelijk te wijzigen en/of Zativo te informeren zodat Zativo gepaste maatregelen kan nemen.

PERSOONLIJKE INFORMATIE

1. Alle persoonlijke informatie wordt bewaard en beschermd in overeenstemming met Zativo’s Privacybeleid. Zie het Privacybeleid voor meer informatie.

FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

1. De Klant moet de betaling aan Zativo doen voordat zijn producten worden verstuurd.

2. Zativo behoudt zich het recht voor om passende betaalmethoden te selecteren, die op elk moment kunnen veranderen.

3. Zativo behoudt zich het recht voor diensten of bestellingen gedaan door De Klant om elke reden te beperken of te weigeren. Dit is niet gebonden aan ons vermoeden dat deze voorwaarden geschonden zijn.

4. Zativo behoudt zich het recht voor om diensten of bestellingen te beperken of te weigeren aan degenen waarvan het vermoeden bestaat dat zij met een professionele of commerciële capaciteit opereren.

5. De Klant gaat ermee akkoord actuele en relevante accountinformatie bij te houden. Zativo kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertragingen, extra kosten of onjuiste bestellingen die gedaan zijn als gevolg van onjuiste accountinformatie.

6. Indien De Klant om welke reden dan ook een dienst geweigerd wordt, zal Zativo zich inspannen om contact met deze De Klant op te nemen en de situatie uit te leggen.

LINKS DERDE PARTIJEN

1. Zativo kan zo nu en dan links naar derde partijen op de Website plaatsen, bijvoorbeeld video’s van YouTube of links naar andere, derde partijen die niet aan Zativo gelieerd zijn.

2. Zativo is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of diensten van welke derde partij dan ook.

3. Zativo is niet verantwoordelijk voor welke situatie dan ook die zich kan voordoen als gevolg van het bezoeken van websites van derde partijen.

ONJUISTHEDEN EN WEGLATINGEN

1. Hoewel Zativo met grote zorg te werk gaat om ervoor te zorgen dat alle inhoud actueel en correct is, kunnen er incidenteel typografische fouten, onjuistheden en weglatingen in zitten. Zativo behoudt zich het recht voor om deze te corrigeren en elke bestelling die als gevolg daarvan beïnvloedt wordt te actualiseren, pauzeren of blokkeren.

COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS EN WEGLATINGEN

1. Zativo mag, maar heeft er niet de verplichting toe, om inhoud, zoals feedback die Zativo kwetsend, onwettig, lasterlijk, bedreigend vindt of de handelsnaam/het intellectuele eigendom bedreigt te controleren, verwijderen en aan te passen.

2. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn commentaar en elke situatie die daaruit voort kan komen.

LEVERING

1. Hoewel Zativo haar best doet om haar dienstverlening foutloos te laten verlopen, kan dat geen garantie zijn. Als, om welke reden dan ook, Zativo faalt om aan haar verplichtingen te voldoen binnen de overeengekomen perioden, zal Zativo contact opnemen met De Klant om met een schappelijke oplossing te komen. De klant krijgt de mogelijkheid om zijn bestelling bij Zativo kosteloos te elimineren.

2. Zodra het pakketje het magazijn van Zativo heeft verlaten, is het in handen van de koeriers. Zodoende kan Zativo niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertragingen of ontregelingen aan diensten die door deze koeriers veroorzaakt worden.

3. Zativo moedigt De Klant aan om zijn bestelling bij ontvangst te inspecteren. Als enige schade of defect opgemerkt wordt, moet De Klant Zativo zo snel mogelijk per e-mail hierover informeren.

4. Wanneer het pakketje het magazijn van Zativo eenmaal verlaat, wordt alle verantwoordelijkheid voor de inhoud overgedragen op De Klant.

SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST

1. Zativo behoudt zich het recht voor om op iedere willekeurig moment en zonder waarschuwing de Bepalingen en Voorwaarden te veranderen.

HERROEPINGSRECHT/RETOURBELEID

1. De klant heeft het recht zijn bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De klant heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De klant krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de klant thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”

SLOTBEPALING

1. Als in deze Bepalingen en Voorwaarden ongeldige bepalingen staan, heeft dat geen effect op de geldigheid van de gehele Bepalingen en Voorwaarden. De partijen zullen a) een nieuwe bepaling vaststellen, die de ongeldige vervangt en die, b) voor zover de wet dat toestaat, zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de originele bepaling komt te staan.

CONTACT

Als je vragen hebt over het bovenstaande, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.