Easy Germination

Easy Germination

Cannabis Propagator

Cannabis Propagator

Disclaimer

Zativo levert uitsluitend aan privé-personen, niet aan commerciële en/of grootschalige kwekers. Als we vermoeden dat onze zaden desondanks hiervoor gebruikt gaan worden houden we ons het recht voor om de bestelling te weigeren. 

De juridische status van Medicinale Cannabis

Onder het VN-verdrag van de Single Convention on Narcotic Drugs, valt cannabis in Schedule IV, waardoor het onderworpen is aan speciale beperkingen. Volgens het verdrag:

"Een Partij zal, indien naar zijn oordeel de heersende omstandigheden in zijn land dit het meest geschikte middel maken om de volksgezondheid en welzijn te beschermen, de productie, fabricage, export en import, handel in, bezit van, of gebruik van dergelijke drugs verbieden, met uitzondering van de hoeveelheden die wellicht nodig kunnen zijn voor medisch en wetenschappelijk onderzoek, met inbegrip van klinische proeven uitgevoerd onder rechtstreeks toezicht en controle van de Partij."

Wat dit in feite betekent, is dat bezit, productie en distributie van cannabis illegaal is, tenzij het bedoeld is voor door de overheid goedgekeurd onderzoek of medisch gebruik. Elk land mag zelf bepalen of ze het gebruik ervan willen legaliseren voor medische doeleinden.

Veel landen, waaronder veel niet in de VN, hebben besloten de illegale status van cannabis voor medische doeleinden te handhaven. Er zijn echter een paar landen die het gebruik van cannabis, of een afgeleid product, toestaan voor de behandeling van medische aandoeningen.

Oostenrijk:

In 2008 legaliseerde het Oostenrijkse Parlement de kweek en distributie van cannabis voor onderzoeksdoeleinden en medicinaal gebruik. Het wordt gereguleerd en gecontroleerd door de Oostenrijkse Agentschap voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

Canada:

Sinds 2000 mogen artsen in Canada legaal medicinale cannabis voorschrijven als ze van mening zijn dat de patiënt in een van de twe categorieën valt. Categorie één dekt elk symptoom dat met cannabis kan worden behandeld binnen de grenzen van het leveren van medelevende zorg voor terminaal zieken. Dit houdt in dat iedereen, die niet lang meer te leven heeft, cannabis kan krijgen om het lijden te verzachten. Categorie twee dekt symptomen van elke ziekte die de patiënt verzwakken en niet geassocieerd zijn met de eerste categorie.

Medicinaal gebruikers kunnen ook een vergunning krijgen via Health Canada om zelf cannabis te produceren. Dit kan alleen een hoeveelheid zijn voor persoonlijke consumptie en het mag door niemand anders dan de patiënt zelf worden gebruikt.

Er zijn vier voornaamste types medicinale cannabis in Canada. Dit zijn Sativex, een THC en cannabidol spray; een synthetische versie van THC met de naam nabilone; een andere synthetische stof met de naam dronabinol en natuurlijk marihuana zelf.

Tsjechië:

Sinds april 2013 is het medicinaal gebruik van cannabis legaal in Tsjechië voor de voorgeschreven behandeling van kanker, MS, psoriasis en de ziekte van Parkinson.

Frankrijk:

In 2008 legaliseerde Frankrijk het gebruik van cannabis afgeleiden voor voorgeschreven behandeling als alle andere behandelmethoden hebben gefaald. Het daadwerkelijke gebruik van marihuana is nog steeds illegaal.

Duitsland:

In 2008 werd besloten dat zeven patiënten legaal medicinale marihuana konden verkrijgen via apotheken. Tot op heden hebben slechts 40 patiënten toegang tot het gebruik. Het is heel zeldzaam dat een recept voor medicinale marihuana in Duitsland wordt uitgeschreven, terwijl duizenden voordeel kunnen behalen uit het gebruik. Duitse beleidsmakers kijken momenteel naar de voordelen om mogelijk de wetgeving opnieuw aan te passen. Het kan dus geburen dat medicinale cannabis in Duitsland binnenkort veel meer wordt geaccepteerd.

Israël:

Het gebruik van medicinale cannabis is al sinds de vroege jaren '90 legaal in Israël. Het kan worden voorgeschreven bij kanker, MS, de ziekte van Parkinson of elke andere chronische aandoening waar pijn een symptoom is. Patiënten in Israël mogen het roken, innemen in vloeibare vorm of gebruiken als huidbalsem.

Nederland:

Sinds 2003 is het legaal om medicinale cannabis voor te schrijven in Nederland voor de behandeling van symptomen die kunnen worden verlicht met het gebruik.

Spanje:

Er zijn diverse regio's in Spanje die voor de legalisatie van medicinale cannabis hebben gestemd. De verkoop is echter nog steeds illegaal. Dit heeft geleid tot de oprichting van "cannabis clubs", waar cannabis wordt gekweekt en verkocht aan de eigen leden. Hoewel dit technisch gezien illegaal is, wordt het gedoogd.

Verenigd Koninkrijk:

Het bezit, de productie en de verkoop van cannabis in elke vorm is technisch gezien illegaal. Bepaalde cannabinoïden zijn voor medicinaal gebruik toegestaan maar ze worden zwaar gecontroleerd. Het gebruik van cannabis voor medicinale redenen kan een verzachtende omstandigheid zijn als de gebruiker voor de rechter moet verschijnen vanwege bezit.

Verenigde Staten:

Cannabis is op federaal niveau verboden in de gehele VS. Sommige staten hebben het medicinaal gebruik echter gelegaliseerd, waardoor het effectief gedecriminaliseerd is. Een aantal staten zijn zelfs verder gegaan en hebben dispensaria opgezet. De volgende staten staan het gebruik van medicinale cannabis door patiënten toe en de patiënt moet bewijzen dat hij een inwoner is van deze staat om in aanmerking te komen:

 • Alaska
 • Arizona
 • California
 • Colorado
 • Connecticut
 • District of Columbia
 • Delaware
 • Hawaii
 • Maine
 • Massachusetts
 • Montana
 • Nevada
 • New Jersey
 • New Mexico
 • Oregon
 • Rhode Island
 • Vermont
 • Washington

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er dus een behoorlijk aantal landen waar patiënten marihuana op recept kunnen krijgen om diverse symptomen te verlichten. Sommige van deze landen hebben pas recent het gebruik geaccepteerd en gelegaliseerd en steeds meer landen bekijken de toepassingen en echte, wetenschappelijke feiten. Hopelijk zal het niet lang duren voor we een veel bredere acceptatie van cannabis zien, zowel voor medicinaal gebruikers als in het algemeen. Vergeet in de tussentijd niet de (lokale) organisaties te steunen die strijden voor legalisatie van marihuana!