Easy Germination

Easy Germination

Cannabis Propagator

Cannabis Propagator

Disclaimer

Zativo levert uitsluitend aan privé-personen, niet aan commerciële en/of grootschalige kwekers. Als we vermoeden dat onze zaden desondanks hiervoor gebruikt gaan worden houden we ons het recht voor om de bestelling te weigeren. 

Moderne tijd (2000 – Heden)

De late 20ste eeuw zag de ondergang en de wederopstanding van medicinale cannabis. Nadat het internationaal werd verboden, heeft wetenschappelijk onderzoek nieuw leven in het gebruik geblazen, waardoor het weer regulier kan worden gebruikt. Sindsdien zorgt de toenemende hoeveelheid positief onderzoek ervoor dat verschillende landen hun standpunt over het gebruik van medische marihuana heroverwegen.

In het jaar 2000 stemden nog eens drie staten in de VS voor de legalisatie van medische marihuana. Dit waren Hawaii, Colorado en Nevada. Net zoals andere staten die hebben gelegaliseerd, kunnen patiënten met een recept nu legaal cannabis gebruiken, bezitten en kweken voor medisch gebruik. Dit moet wel bij de overheid worden geregistreerd en medisch gebruik aanvoeren als verdediging, zonder registratie, kan niet langer worden gedaan. In aanvulling hierop werd medicinale marihuana gelegaliseerd voor patiënten in Canada.

In januari 2002, werd in door de FDA gefinancierd onderzoek ontdekt dat medicinale marihuana, zelfs van slechte kwaliteit, de kwaliteit van leven van patiënten dramatisch verbetert.

Toen de Amerikaanse staat Californië het gebruik van medicinale cannabis legaliseerde, dreigde de federale overheid de vergunning in te trekken van een dokter die het gebruik van marihuana promootte. In oktober 2002, oordeelde de US Court of Appeal dat dit onrechtmatig was en verbood de overheid dit te doen.

In 2003 werd Jari Dvorak de eerste Canadese patiënt die hoogwaardige, door de overheid gekweekte en goedgekeurde marihuana ontving. Hij was de eerste van velen. In dat jaar begonnen ook Nederlandse apotheken patiënten te voorzien van medische marihuana.

Dankzij de groeiende hoeveelheid positief onderzoek, werd cannabis in 2004 in het Verenigd Koninkrijk opnieuw geclassificeerd, van een klasse B drug naar een klasse C. Hiermee belandde het in de minst zware klasse van illegale drugs. Dit was niet ideaal, maar het was een stap in de juiste richting, omdat er minder zware straffen kleefden aan bezit. Het betekende ook dat het gebruik voor medicinale doeleinden door de rechtbank als een verzachtende omstandigheid werd beschouwd. Ook in 2004 werd Montana de 10de Amerikaanse staat die het gebruik van marihuana legaliseerde en uit een poll, uitgevoerd door de AARP, bleek dat 72% van de senioren voorstander was van de legalisatie van medicinale marihuana. Dit was een veelbelovende ontwikkeling, zeker als je overweegt dat dit de generatie was die tijdens hun jeugd werd verteld dat marihuana van de duivel kwam.

2005 zag zorgwekkende ontwikkelingen voor medisch marihuana activisten. De Amerikaanse Drug Enforcement Agency (DEA) deed een serie invallen in medische marihuana dispensaria in Californië. Er werden geen arrestaties verricht, maar de DEA beweerde dat ze wilde weten hoeveel er werd verkocht en waar de voorraad vandaan kwam.

In 2006 waren er twee belangrijke gebeurtenissen in de VS. Allereerst bevestigde de FDA haar bezwaren tegen het gebruik van marihuana voor medische doelen. Ze beweerde dat ze solide bewijs hadden dat het gebruik patiënten meer kwaad dan goed deed. Het was echter niet allemaal kommer en kwel. De Presbyterian Church sprak haar steun uit voor het gebruik van medische marihuana en dit was een van de eerste belangrijke religieuze organen die publiekelijk verklaarde wiet te steunen, voor het eerst sinds jaren.

In 2007 werd New Mexico de 11de staat die formeel het gebruik van medische marihuana op staatsniveau legaliseerde, waarbij ze dezelfde restricties en vereisten aanhielden als de meeste andere "legale" staten.

2008 zag de tweede grootste groep artsen in de VS oproepen tot een nieuwe classificatie van cannabis. Ze verklaarden ook openlijk en publiekelijk dat het gebruik van medicinale marihuana in niet-rokende vormen een veilige en gezonde vorm was van medicatie.

2008 was een interessant jaar voor de internationale medische cannabis gemeenschap. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk moesten toekijken hoe marihuana weer opnieuw werd ingedeeld als een klasse B drug, waardoor de straffen op bezit weer veel zwaarder werden. Dit was een politieke zet, afkomstig uit de voorgaande verkiezingen, in een poging de Labor Party meer aantrekkelijk te laten lijken voor conservatieve stemgerechtigden. Dit ging recht tegen het advies in van de UK Government's Advisory Council on the Misuse of Drugs. Frankrijk zag de legalisatie van cannabis derivaten voor medisch gebruikt terwijl in Duitsland 7 patiënten toestemming kregen medische cannabis te gebruiken.

In 2008 werd door de Californische rechtbank ook geoordeeld dat de huidige beperkingen op de hoeveelheid die een medische patent mocht bezitten, niet grondwettelijk waren. Dit leidde tot een aanbeveling van de Californische procureur-generaal dat de politie geen marihuana in beslag mag nemen van een patiënt met een recept, onder het mom van federale wet.

Ook werd er in 2008 een archeologische ontdekking gedaan, namelijk 2 pond marihuana, begraven in een oude, 2700 jaar oude, Chinese tombe, wat opnieuw bevestigde dat marihuana een enorme culturele en medische betekenis had in de oude beschavingen.

In 2009 beweerde de Amerikaanse procureur-generaal dat de DEA invallen op medische dispensaria zouden stoppen. Er werd ook minder nadruk gelegd op de vervolging van medicinale gebruikers binnen staten waar het gebruik was gelegaliseerd. Dit was een belangrijke ommezwaai binnen het beleid op federaal niveau en deze verandering werd met open armen ontvangen.

Ook Maine veranderde in 2009 haar wetten, zodat legale dispensaria konden worden opgezet en de American Medical Association verzachtte haar standpunten inzake cannabis en de classificatie.

In 2010 legaliseerden de Amerikaanse staten New Jersey, Arizona en DC het gebruik van wiet voor medische doeleinden. Meer professionals ondersteunden de herclassificatie van de drug en rechtbanken bleven de rechten van medisch gebruikers bevestigen.

Helaas werden veel aanbevelingen uit 2010 neergeslagen op federaal niveau in 2011. De Amerikaanse procureur-generaal stuurde dreigbrieven naar elke staat met legale marihuana en beweerde dat elke staat, die kweek- en distributieprogramma's zou implementeren, te maken zou krijgen met federale vervolging. De DEA weigerde ook om marihuana te classificeren als Class II drug. Een onderzoek ontdekte dat staten met gelegaliseerde marihuana te maken hadden met minder fatale auto-ongelukken en de gouverneurs van Washington en Rhode Island voerden openlijk actie voor de herclassificatie van marihuana.

Internationaal legaliseerde de Israëlische overheid de overheids-gecontroleerde kweek en distributie voor het medisch en wetenschappelijk gebruik van marihuana.

2012 was wederom een jaar van ups en downs. De Los Angeles City Council besliste voor het sluiten van medicinale cannabis dispensaria en de US Court of Appeals wees opnieuw het verzoek voor herindeling van marihuana af. De staten Washington en Colorado stemden echter voor de legalisatie van recreatieve cannabis! Ook in Connecticut en Massachussetts werd het gebruik van cannabis voor medisch gebruik gelegaliseerd.

Het voorlaatste jaar (2013) was een gedenkwaardig jaar voor het gebruik van medicinale cannabis. De Tsjechische Republiek legaliseerde de kweek, bezit en gebruik van cannabis voor medische doeleinden; de twee Amerikaanse staten New Hampshire en Illinois legaliseerden het gebruik van marihuana voor medische doelen en de US Federal Government beweerde dat ze de wetten van Washington en Colorado, waar recreatief gebruik legaal is, niet zullen uitdagen! Een beroemde dokter kwam openlijk terug op zijn eerdere standpunten en strijdt sindsdien voor het gebruik van cannabis, waarbij hij stelt dat we de afgelopen 70 jaar systematisch zijn misleid en voorgelogen over de ware aard van cannabis!

Zoals je hebt kunnen lezen, zijn er in de recente geschiedenis veel positieve ontwikkelingen geweest en de bal is nog steeds aan het rollen tijdens het schrijven van dit artikel. De wereld verandert langzaam maar zeker haar kijk op cannabis en het medicinaal gebruik. De strijd is grotendeels in de VS gestreden, omdat hier de meeste voor- en tegenstand werd geboden en naarmate er meer verandering en onderzoek komt, zal de rest van de wereld ook veranderen. Stel je voor, als en wanneer het internationaal wordt geaccepteerd, zal de manier van leven wereldwijd dramatisch veranderen, waarbij cannabis haar historische status van respect terugkrijgt, met het wetenschappelijk bewijs om dit te ondersteunen. De toekomst van medicinale cannabis ziet er zonnig uit!